Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
John Hudson "How to survive" (2019) Post En bok som ger djupare insikt i överlevnadens psykologi. Starkt rekommenderad.
Metabolism och fysiologi Post En översikt över hur människor får energi från olika ämnen, och hur vår kropp reagera på kort- och långvarig svält.
Är du smartare än en Neandertalare? Tjära utan kokkärl Post Tekniker finns för att producera olika former av lim utan tillgång till kokkärl, tekniker som använts i flera hundra tusen år, och som fortfarande är användb...
Fysiologi och överlevnad Post Vad händer egentligen med din kropp i en överlevnadssituation?
Vattenrening -- en djupare inblick Post En fördjupad översikt i olika metoder att rena vatten för friluftslivet.
Nödsignaler Post Olika metoder för att påkalla hjälp om olyckan skulle vara framme.
Vattenrening -- hur du renar dricksvatten i vildmarken Post En krt översikt i olika metoder att rena vatten för friluftslivet.