Pär

Med en bakgrund som forskande biolog och lärare är min approach till bushcraft och överlevnad att jag vill veta varför saker är på ett visst sätt. Varför fungerar ett visst sätt att rena vatten bättre mot parasiter än andra? Varför blir man kissnödig när man fryser? Vad händer om man inte sover? Och så vidare. För närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt där vi försöker reda ut fysiologin bakom vad som händer med kroppen under svältsituationer, främst i samband med överlevnadsituationer.

Jag håller en del kurser åt Svenska Överlevnadssällskapet, främst grundkurserna på sommar och vinter.

Jag har varit intresserad av enkelt friluftsliv, bushcraft, forntida teknim och överlevnad sedan unga år, och har fokuserat på tekniker som fungerar i det boreala landskapet, den barrskog som täcker Skandinavien, Ryssland, Sibirien och Kanada.

Jag fotograferar en del, och ett urval av mina bilder hittar du på min fotosida.

Kontakt

Bäst nås jag per email. Vad gäller sociala medier är det främst instagram som jag använder.

Sikta mot fjärran mål