Här hittar du information om grunkursen för vinteröverlevnad.

Sidan är för närvarande under omarbetning, kom tillbaka om några dagar!