Här hittar du handledningar och guider i olika ämnen som hör till bushcraft och överlevnad.

Bushcraft

Mat och vatten

Mat

Vatten

Utan vatten dör man efter i bästa fall ett par-tre veckor. Men förorenat vatten är globalt en vanlig dödsorѕak.

Överlevnad

  • Cold Card En hypotermiguide i fickformat, baserad på WMS sammanställning. Skriv ut, vik ihop och stoppa i fickan.
  • Metabolism och fysiologi. Ett kompendium som delvis bygger på det om överlevnadens fysiologi (se nedan), men har mer bakgrund om ämnesomsättningen och även lite tydligare förklaringar.
  • Fysiologi En insikt i överlevnadens fysiologi och psykologi ger en bättre grund för att förstå vad som händer med en person råkar i en överlevnadssituation.
  • Nödsignaler. En en "skarp" nödsituation är det ofta viktigt att kunna kontakta omvärlden, att skicka en nödsignal.

Utrustning

  • När det blir kallt måste man tänka på hur man klär sig i kylan
  • Bärmes (kommer snart)
  • Improviserade sågar (kommer snart)